FAQ

Werken jullie met verse frietjes?

Wij werken met verse frieten, goulash-en stoofvlees.

Hoeveel dagen op voorhand dien ik het juiste aantal personen door te geven?

Gelieve het juiste aantal personen voor uw feest door te geven op de woensdag voorafgaand aan het evenement. U ontvangt ook een herinneringsmail voor deze deadline. De prijs wordt berekend op basis van het opgegeven aantal personen.

Hoelang op voorhand komen julie toe?

In de regel arriveren we doorgaans ongeveer 30 minuten voor aanvang van het evenement. Echter, als we voorafgaand aan uw feest nog een ander evenement hebben, kan deze aankomsttijd korter zijn.

Hoeveel plaats hebben wij ter plaatse nodig?

Onze wagen heeft ter plaatse een ruimte nodig van 6 meter lang en 2,55 meter breed om in te rijden. Wanneer de verkoopklep open is, wordt de breedte van de wagen 3,55 meter. Daarnaast vereist onze doorrijhoogte een vrije hoogte van 3,4 meter. Let op: er mogen geen loshangende takken aanwezig zijn op de locatie.

Wat zijn de prijzen van kinderen?

Kinderen van 3 jaar en jonger mogen kosteloos deelnemen, terwijl voor alle andere leeftijden dezelfde prijs geldt.

Dienen wij bestek of bordjes te voorzien ?

Neen, die worden door ons voorzien.

Voorzien jullie een afvalbak ?

Ja, wij zorgen voor een afvalbak en nemen het afval vervolgens weer mee terug.

Hoe dient er afgerekend te worden?

Gelieve contant af te rekenen bij aanvang.

Wat zijn de annulatievoorwaarden?


Indien een klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, ongeacht de reden, inclusief omstandigheden zoals een pandemie, zijn de volgende annuleringskosten van toepassing als schadevergoeding, uitgedrukt als percentages van het bedrag vermeld in de offerte/overeenkomst van HET FRIETKOT:

  • Zeven (7) dagen voor en op de dag(en) van uitvoering: 100% van het totaalbedrag van de offerte/overeenkomst.
  • Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering: 60% van het totaalbedrag van de offerte/overeenkomst.
  • Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering: 30% van het totaalbedrag van de offerte/overeenkomst, vermeerderd met gemaakte kosten.

Indien de annulering plaatsvindt vanwege een pandemie, kan de klant kosteloos de boeking verplaatsen naar een latere datum. Elke annulering van een overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, door de klant moet schriftelijk aan HET FRIETKOT worden gemeld. Voor de berekening van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door HET FRIETKOT.

Wij hechten veel waarde aan deze annuleringsvoorwaarden, omdat wij op dat specifieke tijdstip de wagen voor u vrijhouden. We vertrouwen op uw begrip, maar verwachten ook wederzijds respect. Als u niet zeker bent over uw evenement om welke reden dan ook, vragen we u vriendelijk om nog even te wachten voordat u boekt.

Hebben jullie ter plaatse elektriciteit nodig of water?

Wij hebben ter plaatse een stroomaansluiting nodig van 220V, dit op een onbelaste lijn.

We streven ernaar om zoveel mogelijk via onze website af te handelen. Mocht u echter een dringende vraag hebben die u niet op onze website kunt vinden, kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op het volgende telefoonnummer: 011763067.